document email facebook next phone prev twitter zoom
CENÍK CHÝNĚ

FINANCOVÁNÍ

  1. Rezervační jistota je ve výši 100.000,- Kč a je splatná do 5 – ti dnů od podpisu Rezervační smlouvy
  2. část Kupní ceny ve výši 20% Kupní ceny včetně DPH (Splátka 1) je splatná do třiceti (30) dnů ode dne uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, přičemž ke dni uzavření této Smlouvy již Budoucí kupující uhradil částku ve výši 100.000,- Kč včetně DPH jako rezervační jistotu dle rezervační smlouvy uzavřené mezi Budoucím prodávajícím a Budoucím kupujícím, která se započte na úhradu Splátky 1.
  3. část Kupní ceny ve výši 40 % Kupní ceny včetně DPH je splatná do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy budou splněny následující podmínky: domu se rozumí stav, kdy je dům již navenek uzavřen obvodovými dokončení hrubé stavby Bytového domu. Hrubou stavbou Bytového stěnami a střešní konstrukcí a byt je uzavřen obvodovými stěnami. zápis rozestavěných jednotek vymezených v pozemku, jehož součástí je Bytový dům, do katastru nemovitostí.
  4. část Kupní ceny ve výši 35 % Kupní ceny včetně DPH je splatná do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy Budoucí prodávající oznámí Budoucímu kupujícímu, že byla dokončena realizace interiéru Bytu.
  5. část Kupní ceny ve výši 5% Kupní ceny včetně DPH je splatná do deseti (10) dnů ode dne, kdy Budoucí prodávající oznámí Budoucímu kupujícímu, že na Bytový dům bylo vydáno Kolaudační rozhodnutí a současně s tímto oznámením Budoucí prodávající Budoucímu kupujícímu zašle kopii Kolaudačního rozhodnutí.
neváhejte se na
nás obrátit
Bidli - Jednoduše doma.

Telefon: +420 737 177 334
Email: info@bidli.cz